Thi công xây mới

  •  Phương thức “Trọn Gói – chìa khóa trao tay”  Nhận thầu xây nhà trọn gói cả vật tư và nhân công xây dựng.*  Đơn giá: 4.000.000 đ – 6.500.000 đ/ m² xây dựng*   Phạm vi áp dụng đơn giá: các công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH, văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng, … tại khu vực miền bắc Việt Nam*   Chi tiết vật tư nằm trong đơn giá:
  •  Phương thức nhận thầu phần hoàn thiện *   Đơn giá: 2.500.000 đ – 3.500.000 đ/ m² xây dựng*   Phạm vi áp dụng đơn giá: các công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH, văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng, … tại khu vực miền bắc Việt Nam*   Chi tiết khối lượng công việc và vật tư nằm trong đơn giá:
  • *   Đơn giá: 2.500.000 đ – 4.000.000 đ/ m² xây dựng*   Phạm vi áp dụng đơn giá: các công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH, văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng, … tại khu vực miền bắc Việt Nam*   Chi tiết vật tư nằm trong đơn giá:
  • Phương thức nhận thầu phần nhân công   *   Đơn giá: 800.000 đ – 1.200.000 đ/ m² xây dựng*   Phạm vi áp dụng đơn giá: các công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH, văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng, … tại khu vực miền bắc Việt Nam*   Chi tiết nhân công nằm trong đơn giá: