Category Archives: Giới thiệu

Chính sách chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAM THÀNH Là Công ty chuyên nghiệp về các dịch vụ Xây dựng, Thiết kế và Chống thấm. Vì vậy các công trình của chúng tôi luôn ưu tiên đặt tiêu chuẩn phải bảo đảm về yêu cầu chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ lên hàng đầu. Thi công an toàn, lựa […]